Kontaktujte nás

Slovenská republika


Email:

Česká republika


Email:

Poľsko


Email:

Faktúry
Email: faktury@leswood.sk
Tel.: +421 44 324 024 6

Príjemky
Email: prijemky@leswood.sk
Tel.: +421 44 324 024 7

Miklušek Peter
majiteľ, konateľ, riaditeľ spoločnosti, vedúci predaja
Tel.: +421 44 324 024 1
Mobil: +421 918 719 549
peter.miklusek@leswood.sk

Laurinec Ján
konateľ spoločnosti, vedúci nákupu
Mobil: +421 940 716 436
jan.laurinec@leswood.sk

Ing. Laurinec Juraj
vedúci odštepného závodu v ČR, vedúci administratívy a dopravy
Tel.: +421 44 324 024 8
Mobil: +421 948 061 349
juraj.laurinec@leswood.sk

Buľak Blažej
vedúci úseku výroba a odbyt
Mobil: +421 950 657 387
blazej.bulak@leswood.sk

Ing. Mihoková Jitka
hlavná ekonómka
Tel.: +421 44 324 024 4
jitka.mihokova@leswood.sk

Ing. Meňhartová Petra
dispečerka dopravy
Tel.: +421 44 324 024 9
Mobil: +421 948 764 758
dispecing@leswood.sk

Brezina Ján
materiálno - technické zebezpečenie
Tel.: +421 44 324 024 2
Mobil: +421 948 933 744
zasobovanie@leswood.sk

Piatková Alena
účtovníčka
Tel.: +421 44 324 024 6
alena.piatkova@leswood.sk

Miklušková Mária
asistentka účtovníčky
Tel.: +421 44 324 024 3
Mobil: +421 907 027 593
maria.mikluskova@leswood.sk

Ing. Ďuriková Katarína
administrátorka skladu
Tel.: +421 44 324 024 7
katarina.durikova@leswood.sk

Senajová Eva
asistent
Tel.: +421 44 324 024 5
Mobil: +421 948 098 530
eva.senajova@leswood.sk